Pusat Panggilan BCA 24 Jam :AngunPedia

Sekiranya terdapat masalah apabila menggunakan produk bank BCA semasa berurus niaga, maka berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang aktif 24 jam untuk membantu anda mencari penyelesaian. Ini kerana halangan dalam transaksi mesti segera dilaporkan ke pusat panggilan. Kerana, semua penyelesaian untuk semua halangan dalam transaksi hanya dapat dikendalikan oleh pusat panggilan.

Sejak wabak koronavirus meletus di Indonesia, pejabat cawangan BCA di beberapa bandar utama telah melaksanakan sekatan sosial. Oleh itu, waktu operasi bank akan dipotong. Di samping itu, bilangan pengguna yang datang ke pejabat cawangan juga terhad.

Oleh itu, anda dinasihatkan untuk menghubungi pusat panggilan bank BCA apabila anda mengalami masalah dalam berurus niaga. Selepas menghubungi perkhidmatan pusat panggilan, maka anda tidak perlu lagi pergi ke pejabat cawangan terdekat untuk melaporkan sebarang masalah yang dialami.

Fungsi dan Peranan Pusat Panggilan untuk Bank BCA

Peranan pusat panggilan untuk Bank BCA agak penting. Selain menjawab dan menampung kritikan dan cadangan daripada pengguna, perkhidmatan maklumat bersepadu dari Bank BCA ini juga mempunyai peranan lain. Pertama, pusat panggilan ditugaskan untuk memberitahu bakal pelanggan mengenai produk deposit di Bank BCA.

 

Terdapat banyak produk deposit di Bank BCA, mulai dari Tahapan Ekspresi untuk golongan muda hingga Tahapan Berjangka untuk orang dewasa. Kedua, perkhidmatan maklumat pusat dari Bank BCA juga menjalankan tugasnya sebagai telemarketing untuk mencari pelanggan baru yang berminat untuk membuka kad kredit.

 

Pusat panggilan biasanya memberitahu faedah dan keperluan yang diperlukan dalam membuka kad kredit kepada bakal pelanggan. Oleh itu, berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang juga berfungsi sebagai telemarketing untuk menawarkan produk kad kredit dari Bank BCA.

 

ketiga, anda juga boleh menghubungi pusat khidmat maklumat dari Bank BCA untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai produk simpanan dan pinjaman, seperti pinjaman kenderaan bermotor (KKB), pinjaman tidak bercagar (KTA), hingga pinjaman pemilikan rumah (KPR).

 

Dan keempat, anda boleh menghubungi perkhidmatan pusat maklumat bersepadu dari Bank BCA untuk mengetahui tentang produk dari BCA Syariah. Dari segi tadbir urus, BCA Syariah diuruskan mengikut undang-undang perniagaan Islam. Jadi, anda boleh memilih BCA Syariah yang dianggap lebih Syar’i dan mempunyai lesen operasi rasmi daripada kerajaan.

Berikut adalah 4 Pusat Panggilan BCA Yang Sedia Membantu Semua Aduan Pengguna 24 Jam Penuh

Untuk mengekalkan kemudahan pelanggan, Bank BCA menyediakan perkhidmatan pusat maklumat bersepadu yang bersedia untuk melayani anda selama 24 jam penuh. Oleh itu, anda masih boleh menyambung ke perkhidmatan apabila anda dikekang dalam transaksi.

Bank BCA menyediakan 4 perkhidmatan pusat maklumat bersepadu yang sama-sama aktif selama 24 jam penuh. Jadi, anda boleh memilih salah satu daripada 4 pusat panggilan BCA ini. Anda boleh menghubungi semua perkhidmatan dari Bank BCA untuk membantu menyelesaikan masalah. Hanya saja ketepatan dalam menangani masalah yang anda hadapi berbeza untuk setiap perkhidmatan pusat panggilan.

Di samping itu, jenis masalah yang dihadapi juga merupakan salah satu sebab mengapa proses penyelesaian masalah mengambil masa yang lebih lama. Atas sebab ini, berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang bersedia untuk melayani semua masalah yang dihadapi. Antaranya adalah seperti berikut:

  1. Telefon Interaktif

Pertama, Bank BCA menyediakan pusat panggilan melalui telefon interaktif. Biasanya, pengguna yang mempunyai masalah kecemasan akan membuat panggilan melalui telefon. Ini kerana penyelesaian yang disediakan oleh pusat panggilan melalui telefon interaktif lebih cepat daripada media lain.

 

  1. Media Sosial

Kedua, pusat panggilan bca juga boleh didapati di media sosial. Anda boleh menghubungi pusat panggilan BCA melalui mesej langsung (DM) melalui @halobca (Twitter).

 

  1. Laman Web Rasmi

Ketiga, anda boleh mengemukakan aduan atau soalan melalui laman web rasmi Bank BCA. Di sini, anda boleh bertanya dan segera mendapatkan jawapan daripada perkhidmatan pelanggan. Oleh itu, sudah cukup untuk membantu anda mengatasi halangan semasa berurus niaga atau hanya bertanya tentang produk dari Bank BCA.

 

  1. E-mel

Dan berikut adalah 4 pusat panggilan BCA terakhir yang digunakan secara meluas oleh pengguna. Pusat panggilan BCA melalui e-mel boleh digunakan sebagai cara alternatif untuk mengemukakan aduan atau aduan mengenai produk bank. Anda boleh menghantar mesej e-mel secara langsung dalam halobca@bca.co.id.

Aduan Kerap yang Dialami oleh Pengguna Bca Bank

Sesungguhnya, sebarang aduan yang dialami oleh pengguna Bank BCA semasa transaksi mesti dilaporkan dengan segera melalui pusat panggilan rasmi. Ini kerana hanya pusat panggilan rasmi dari Bank BCA dapat menyelesaikan aduan yang dialami oleh pengguna.

 

Oleh itu, anda tidak perlu lagi datang ke cawangan BCA Bank terdekat untuk menyelesaikan aduan atau membuka akaun simpanan baru. Anda hanya perlu menghubungi salah satu daripada 4 perkhidmatan maklumat bersepadu rasmi yang diuruskan oleh Bank BCA.

 

Terdapat banyak aduan yang boleh dikendalikan melalui pusat panggilan dari Bank BCA. Pertama, apabila transaksi anda, sama ada debit atau kredit, mengalami masalah. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk segera melaporkan perkara itu kepada pusat panggilan.

 

Kemudian, pegawai dari Bank BCA akan membantu menyemak dan mencari penyelesaian kepada masalah yang dialami. Dan berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang memainkan peranan dalam membantu anda menyelesaikan masalah dalam berurus niaga.

 

Kedua, apabila anda ingin menyekat akaun kerana kad ATM hilang atau terdapat penyalahgunaan kad debit atau kredit. Ini boleh dibantu oleh pusat panggilan dari Bank BCA. Oleh itu, anda tidak perlu datang ke pejabat cawangan terdekat untuk menyekat akaun kad debit atau kredit.

 

Dan yang ketiga, apabila anda tidak mendapat faedah promosi yang dipegang oleh Bank BCA. Dan berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang membantu anda menerangkan faedah promosi yang disediakan oleh BCA. Di samping itu, pusat panggilan akan menerangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan tidak mendapat faedah promo yang disediakan oleh Bank BCA.

 

Inilah Cara Menghubungi Pusat Panggilan BCA

Sangat mudah bagi pengguna untuk berhubung dengan pusat panggilan BCA. Jika anda ingin menghubungi pusat panggilan BCA melalui telefon interaktif, anda boleh menghubungi 1500888 melalui talian tetap atau terus melalui telefon pintar.

 

Sekiranya anda ingin menghubungi melalui media sosial, anda hanya perlu menghantar mesej melalui mesej langsung (DM) di akaun @halobca (twitter) anda. Jika anda ingin menghubungi pusat panggilan BCA melalui e-mel, sila hantar mesej ke alamat e-mel halobca@bca.co.id. Dan jika anda ingin menghubungi pusat panggilan melalui laman web, maka segera akses halaman www.bca.co.id.

 

Kemudian, pilih menu webchat atau whatsapp. Anda kini boleh menghubungi pusat panggilan BCA melalui aplikasi whatsapp. Dan berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang sering diakses oleh pengguna apabila mengalami masalah semasa berurus niaga atau hanya mengetahui maklumat produk.

 

BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Untuk mengekalkan kepercayaan dan keselesaan pelanggan, BCA menyediakan perkhidmatan pusat panggilan untuk membantu anda apabila dikekang dalam transaksi.

Di samping itu, pusat panggilan juga bertanggungjawab menyediakan maklumat dan produk telemarketing dari BCA. Terdapat 4 pusat panggilan yang boleh anda hubungi, iaitu telefon interaktif, media sosial, laman web, dan e-mel. Dan berikut adalah 4 pusat panggilan BCA yang sering dihubungi oleh pelanggan Bank BCA.

Selengkapnya